Dinler Tarihinde Yahudilik

Kavram, Değer ve Sembolleriyle Dinler Tarihinde Yahudilik online kursuna katılmak, kültürel farkındalığı artırır, hoşgörü ve saygıyı teşvik eder, çeşitlilik yönetimini kolaylaştırır, etik değerleri vurgular ve dinlerarası iletişimi güçlendirir. 

Bu kursta Hz. İbrahim’le “Kutsal Topraklar/Kenan”a yapılan göç, ardından Hz. İshak ve Yakup gibi büyük İbrani ataları dönemleri, Hz. Yusuf’la beraber başla-yan Mısır’da yerleşim süreci, Mısır’dan Hz. Musa ile çıkış, On Emir’in alınışı ve Sina Ahdi ile Kudüs’te Hz. Davud’un liderliğinde Birleşik İsrail Krallığı’nın kuruluşu, Süleyman Mabedi, Babil Esareti, II. Tapınak Dönemi, Makkabi İsyanı ve Haşmonay Krallığı, Roma ve Herod Krallığı ile II. Tapınağın yıkılışı kronolojik bir şekilde ele alınacaktır. Ardından, ilk Yahudi mezhepleri işlenecektir. Kursun son bölümü ise Şeriat ve Yahudilik, doğum, ölüm, sünnet, temizlik, yeme içme, ibadet ve sinagog, bayramlar, Şabat, Yahudilerin Yahudi olmayanlara bakışı ve Nuhilik konuları üzerinde durulacaktır.

Ekibiniz Kavram, Değer ve Sembolleriyle Dinler Tarihinde Yahudilik online kursuna neden katılmalı?

 • Yahudilik, dünya tarihinde önemli bir rol oynamış ve farklı coğrafyalarda farklı kültürel etkileri olan bir din ve kültürdür. Kurs, ekip üyelerinin Yahudi kültürü ve inancı hakkında bilgi sahibi olmalarını ve kültürel farkındalıklarını artırmalarını sağlar.

 •  Yahudilik, tarih boyunca birçok zorlukla karşılaşmış ve inançları üzerinden şekillenmiştir. Kurs, ekip üyelerinin tarihsel bağlam içinde Yahudi inançlarını ve değerlerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

 • Kurs, farklı inanç ve kültürlere sahip bireyler arasında hoşgörü ve saygıyı teşvik eder. Ekip üyeleri, Yahudi inancını anlayarak ve değerlerine saygı göstererek dinlerarası iletişimi ve işbirliğini güçlendirebilir.

 • Ekiplerde farklı inançlara sahip bireyler bir arada çalışabilir. Kurs, çeşitlilik yönetimini kolaylaştırarak ekip içinde uyum ve işbirliği sağlar.

 •  Yahudilik, etik ve ahlaki prensiplere önem veren bir dindir. Ekip üyeleri, Yahudi etik ve değerlerini anlayarak iş hayatında dürüstlük, adalet ve sorumluluk gibi değerleri benimseyebilirler.

 • Yahudi dini semboller, Yahudilikte önemli bir yere sahiptir. Kurs, ekip üyelerinin bu sembolleri anlamalarını ve değerlendirmelerini sağlar.

 • Ekip üyeleri, Yahudi inançları hakkında bilgi sahibi oldukça, Yahudi meslektaşları ve müşterileriyle daha etkili bir iletişim kurabilir ve kültürel bağlamda daha duyarlı olabilirler.

 • Dini tarih ve inançları anlamak, bireylerin kişisel gelişimine katkı sağlar.

Bu online kurs ile neler öğreneceksiniz?

 • Yahudiliğin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi
 • Yahudilik Teolojisi
 • Günlük Hayatta Yahudilik/Pratik Boyut

Bu eğitimde kazanacağın yetkinlikler

Tarih, Din, Dinler Tarihi, Kutsal Mekanlar

Eğitim Nasıl Verilecek?

 • Bu eğitimin süresi 8 ayrı günde olmak üzere hafta iki gün toplamda 16 saat olarak gerçekleştirilecektir. Kursun süresi 8 haftadır.
 • Derslikler 24 kişiyle sınırlıdır.
 • Ders süresi 2 saattir. Her dersin sonunda soru ve yanıtlar için 30 dakikalık süre olacaktır.
 • Canlı yayına katılabilmek için bu deneyime kayıt yaptırman gerekmektedir.
 • Canlı yayın Zoom üzerinden gerçekleşecektir. Yayının gerçekleşeceği Zoom bağlantısı, kayıt yaptıranlara 24 ile 48 saat öncesinden e-posta yöntemi ile paylaşılacaktır.

Kayıt Yaptırma Koşulları

 • Program öngörülemeyen durumlar nedeniyle değişiklik gösterebilir.
 • Tüm kredi kartları geçerlidir.
 • Kurs ücreti kurs başlamadan peşin olarak tahsil edilir.
 • Antonina Online Mektep etkinliğin akışında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 • Derse kaçıranlar için telafi ders yapılmayacaktır.

 • 1

  1.YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ? (I)

 • 2

  2. YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ? (II)

 • 3

  3. YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ? (III)

 • 4

  4. YAHUDİLİK NASIL DOĞDU VE GELİŞTİ? (IV) VE TEOLOJİ (I)

 • 5

  5. TEOLOJİK BOYUT (II) VE PRATİK BOYUT (I)

 • 6

  6. PRATİK BOYUT (II)

 • 7

  7. PRATİK BOYUT (III)

 • 8

  8. YAHUDİLİK AÇISINDAN KUDÜS VE ÇEVRE YERLEŞİMLERİ

Cengiz Göncü

1967 senesinde İstanbul’da doğan rehberimiz, İstanbul Pertevniyal Lisesi’nde öğrenim görmüş ve ardından Marmara Üniversitesi’nde İlahiyat Lisans eğitimini almıştır. İlk yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde “Arap Dilinde Fasih-Avam Dil Meselesi” üzerine, ikinci yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi’nde “Beylerbeyi Sarayı’nın inşa Süreci, Mekan ve Kullanımı” üzerine ve aynı üniversitedeki doktora programını ise “Dolmabahçe Sarayı’nın İnşa Süreci, Mekan ve Teşkilat” tezi üzerine tamamlamıştır. Ardından 1993 yılında Profesyonel Ülkesel Turist Rehberliği lisansını almıştır.

“Harem ve Cariyelik” isimli kitabı TBMM Milli Saraylar tarafından 2011 yılında, doktora tezi ise İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Suna – İnan Kıraç Vakfı tarafından 2019’da yayınlanmıştır.

2014 yılından bu yana Antonina Turizm’in rehber kadrosunda bulanan T. Cengiz Göncü, Antonina Online Mektep markası adı altında yapılan sanal etkinliklerde de yine kendi alanındaki çalışmalarına devam etmektedir.

Üye Girişi Yapmadınız !

Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapın ya da kayıt olun.

0,00 TL

Bu Eğitimleri de Sevebilirsin

Bilgiler
Yeni etkinlikler için
e-bültene kayıt ol

Bültene kayıt olarak yeniliklerden haberdar olun.